Nedfresing av linjer

Nedfresing av linjer utføres enten som forsterket midtoppmerking eller nedfreste linjer for å beskytte linjen mot slitasje fra vintervedlikehold.