Sikkerhetsfremmende merking - rød sykkelbane

All veioppmerking er sikkerhetsfremmende. Eksempel på dette er rød kaldplast som vi legger i sykkelfelt. Den røde oppmerkingen påkaller oppmerksomhet både fra syklist og biltrafikant.