Etiske standarder

Vi er overbevist om at vårt konkurransefortrinn er direkte knyttet til vår integritet og de etiske prinsippene som styrer vår forretningsstrategi. Vi opprettholder åpenhet, ansvarlighet og etisk praksis i alle våre forretninger, og sikrer at vår suksess oppnås gjennom ærlige og rettferdige midler.

Din tillit er avgjørende for oss, og vi er forpliktet til å pleie en integritetskultur som opprettholder vår gjensidige suksess og fremmer et bærekraftig og respektfullt forhold mellom alle involverte parter. Bli kjent med våre etiske standarder nedenfor.

Type Published  Download
Code of Conduct 06.2022 EN
Supplier Code of Conduct 06.2022 EN, DE, PL, RO, CNCZ, FI
Anti-corruption compliance policy 06.2022 EN
Competition compliance policy 06.2022 EN
Sanctions compliance policy 06.2023 EN
Data protection policy 06.2021 EN
Procurement policy 06.2021 EN
Whistleblower policy 06.2023 EN