Langsgående veioppmerking

Langsgående veioppmerking gjelder samtlige linjer som går langs veien.

Vi legger alle type linjer, hovedsakelig i termoplast, da denne har god holdbarhet og slitestyrke. Vi leverer oppmerking i form av gule og hvite linjer som enten ekstruderes eller sprayes på asfalt.

Termoplasten varmes opp, for deretter å legges i plane eller profilerte linjer. Deretter påføres glassperler i topplaget for å oppnå god friksjon og retrorefleksjon, slik at linjen blir godt synlig i mørket.