Tverrgående veioppmerking

Tverrgående veioppmerking gjelder all veioppmerking som ikke går langs veibanen.

  • Veioppmerkingen utføres manuelt med skope og legges i 3 mm tykkelse.
  • Vi legger hovedsakelig termoplast, da denne har god holdbarhet og slitestyrke.
  • Termoplasten varmes opp før den legges ut, deretter påføres glassperler i topplaget for å oppnå god friksjon og retrorefleksjon.
  • Eksempler på håndlagt veioppmerking er gangfelt, parkeringsplasser, piler, stopplinjer, symboler og tekst.
  • Det legges både hvit og gul merking.
  • Vi leverer de fleste symboler og disse legges i prefabrikert termoplast.
  • Symboler leveres i flere farger.