Fjerning av oppmerking

For å fjerne veimerking, kreves ofte en type av fresing. Saferoad Services AS leverer fresing for fjerning av all type veioppmerking.