Parkeringsplasser

Eurostar merker parkeringsplasser både på asfalt og betongdekke.

  • Oppmerking av parkeringsplasser anbefales for å få maksimal utnyttelse av parkeringsarealene.
  • Parkeringsplasser merkes manuelt. Vanligst er bruk av termoplast, da denne har god slitestyrke.
  • Termoplasten varmes opp og legges i 3 mm tykkelse, deretter påføres glassperler i topplaget for å oppnå god friksjon og retrorefleksjon.
  • I parkeringsanlegg og på andre underlag enn asfalt er det vanlig å merke med andre produkter.
  • Vi kan også legge symboler og tekst/tall i parkeringsrutene.