Rapporter

Vi erkjenner at åpen kommunikasjon og åpenhet er avgjørende for å bygge tillit hos interessenter, og som sådan er vi opptatt av å gi tydelig rapportering. Nedenfor finner du våre publiserte rapporter.

Type Published Download
Transparency Act report 2022 06.2023 EN
GRI Index 2022 06.2023 EN
Annual Report 2022 05.2023 EN
Annual Report 2021 05.2022 EN

For direkte henvendelser om hvordan Saferoad håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kontakt oss her